Initializing...

Download Flash Player to see this rotator.
Tin tức & sự kiện
Vào ngày 02.12.2010 , website công ty Toàn phát chính thức hoạt động online ....

Máy móc thiết bị:

Dây chuyền đồng bộ sản xuất tấm carton 7 lớp

Máy in Flexo

Máy Ghim

Máy dán

Cân ngoài trời và trong nhà

Thiết bị kiểm tra chất lượng (Máy kiểm tra độ bục, Cân tiểu li)

Máy bế tròn

Máy bế phẳng (ngáp)

Máy làm khuôn bế

Máy cán lằn xả biên đơn lẻ

Máy in Flexo (3 mầu, 4 mầu)

Máy bó

Xe vận tải

Máy phát điện dự phòng

 

Thông tin về trang thiết bị:

-         Diện tích nhà xưởng hiện tại: 15.000 m2.

-         Danh mục máy móc thiết bị:

 

TT

Tên máy móc thiết bị

Chức năng

Số lượng

1

Cân ngoài trời và trong nhà

Kiểm tra số lượng nhập, xuất

2

2

Thiết bị kiểm tra chất lượng

Máy kiểm tra độ bục

Kiểm tra độ bục của giấy và carton

1

 

Cân tiểu li

Kiểm tra định lượng giấy

2

3

Dây chuyền đồng bộ sản xuất tấm carton 7 lớp

Sản xuất tấm carton 2, 3, 5 và 7 lớp

1

4

Máy bế tròn

Bế hộp carton

2

Máy bế phẳng (ngáp)

6

5

Máy làm khuôn bế

Làm khuôn bế

1

6

Máy cán lằn xả biên đơn lẻ

Cắt và cán lằn carton

4

7

Máy in Flexo

3 mầu

In trên hộp carton

1

4 mầu

1

8

Máy ghim

Ghim carton thành hộp hoàn chỉnh

10

9

Máy dán

Dán carton thành hộp hoàn chỉnh

2

10

Máy bó

Bó carton thành bó trước khi nhập kho và giao hàng

8

11

Xe vận tải

Giao hàng

7

12

Máy phát điện dự phòng

Phát điện

1

           

 

-         Kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị: được thực hiện định kỳ: (Vui lòng xem tài liệu đính kèm.) *