Initializing...

Download Flash Player to see this rotator.
Tin tức & sự kiện
Vào ngày 02.12.2010 , website công ty Toàn phát chính thức hoạt động online ....


Thông tin về nhân sự:

Thông tin về nhân sự:
- Tổng số CBCNV: 250; Gián tiếp/trực tiếp: 35/215 - Tỷ lệ nữ/nam: 86 nữ / 164 nam

Tầm nhìn

Tầm nhìn
Là một đơn vị kinh doanh tiến bộ có ý thức xã hội, Công ty TNHH Toàn Phát đặt mục tiêu tạo ra và sử dụng các lựa chọn thay thế cho nguyên liệu bao bì truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân viên, các nhà cung cấp và cộng đồng về tác động của ngành sản xuất bao bì đến môi...

Tổng quan về công ty Toàn Phát

Tổng quan về công ty Toàn Phát
Công ty TNHH Toàn Phát được thành lập từ năm 2003 với ngành nghề kinh doanh chính về bao bì carton 2, 3, 5 và 7 lớp và các loại bao bì khác.