Initializing...

Download Flash Player to see this rotator.
Tin tức & sự kiện
Vào ngày 02.12.2010 , website công ty Toàn phát chính thức hoạt động online ....

Tổng quan về ngành sản xuất bao bì trên thế giới hiện nay

Tổng quan về ngành sản xuất bao bì trên thế giới hiện nay

 

Tăng cường nghiên cứu trong ngành công nghiệp bao bì

Trong những năm gần đây, lĩnh vực nghiên cứu bao bì được đang thay đổi. Hiện nay, nghiên cứu ngành bao bì chủ yếu tập trung vào phát triển các kỹ thuật mang tính sáng tạo, trong đó bao gồm bảo vệ sản phẩm, thuận tiện cho việc sử dụng các sản phẩm đóng gói, lưu kho ... Một bao bì tốt có thể thiết lập liên kết giữa các vật liệu, sản phẩm, và quá trình đóng gói, mà cuối cùng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tất cả những yếu tố này được đưa vào xem xét trong khi tiến hành công việc nghiên cứu trên bao bì.

 

Các lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu hiện nay trong ngành công nghiệp bao bì

 

Các lĩnh vực chính của việc nghiên cứu trong ngành công nghiệp đóng gói bao gồm nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản.


• Nghiên cứu chiến lược tập trung vào những ý tưởng mới và sự đổi mới trong lĩnh vực đóng gói. Mục tiêu của nghiên cứu chiến lược là thực hiện các công nghệ mới sáng tạo cho ngành bao bì trong tương lai.
• Nghiên cứu ứng dụng nói chung được tập trung tới các vấn đề cụ thể liên quan tới việc sử dụng và phân phối các sản phẩm được đóng gói.
• Nghiên cứu cơ bản chủ yếu liên quan tới các hoạt động nghiên cứu bao bì thông qua công nghệ hiện đại. Mục tiêu chính của nghiên cứu cơ bản là giải thích các vật liệu và trạng thái của hệ thống đóng gói, và do đó thiết lập sự kết nối mạnh mẽ giữa các vật liệu đóng gói và các sản phẩm.


Một số lĩnh vực khác của ngành công nghiệp bao bì mà việc nghiên cứu đang được thực hiện là thiết kế đồ họa cho bao bì để làm cho bao bì hấp dẫn hơn và thuận tiện hơn đối với người tiêu dùng khi sử dụng, khi mở ra và lĩnh vực an toàn thực phẩm.

 

Báo cáo của ngành công nghiệp bao bì toàn cầu:

Theo một báo cáo phân tích thị trường của Tập đoàn SPG Media,  xu hướng ngành công nghiệp bao bì toàn cầu là như sau:

Ngành công nghiệp bao bì toàn cầu trị giá 424 tỷ USD , châu Âu chiếm 127 tỷ, Châu Á là 114 tỷ, Bắc Mỹ 118 tỷ, Châu Mỹ La Tinh 30 tỷ, và các nước khác chiếm 30 tỷ. Về tỷ lệ phần trăm, châu Âu chiếm 30%, Bắc Mỹ là 28%, châu Mỹ La tinh chiếm 7%, châu Á chiếm 27% và 8% là của các khu vực khác.

Nguyên liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp bao bì toàn cầu thì giấy chiếm nhiều nhất là 36%, kim loại là 17%, nhựa 34%, thủy tinh 10% và các loại khác chiếm 3%.


Chính sách quản lý liên quan tới nghiên cứu ngành công nghiệp bao bì

Một số chính sách quản lý chủ yếu, thường được xem xét trong khi làm nghiên cứu tổng quan toàn ngành công nghiệp bao bì là sự quản lý chuỗi giá trị, quản lý vòng đời ..v.v..Nghiên cứu ngành công nghiệp bao bì đang trở nên tích cực hơn và nhấn mạnh về các vấn đề như tái sử dụng, tái chế, thu hồi và xử lý vật liệu đóng gói. Tái chế là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất mà rất nhiều công trình nghiên cứu đang tập trung vào. Các vấn đề môi trường và vấn đề an toàn liên quan tới khía cạnh môi trường của bao bì, gồm cả việc tái chế các bao bì và sự an toàn của các sản phẩm như sự ô nhiễm plastic ..v.v.

 

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và các ngành công nghiệp tham gia vào các phong trào xanh, hoặc là của một quan tâm thực sự trong việc tiết kiệm các hành tinh hoặc mong muốn tận dụng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng về cách xanh. Ví dụ, Wal-Mart dự kiến ​​tiết kiệm để điều chỉnh tỷ đô la bằng cách giảm bao bì trên toàn chuỗi cung cấp và các khoản tín dụng carbon Wells Fargo các vấn đề để bù đắp mua thẻ tín dụng của khách hàng


Số lần xem 11327